ij43-right-side

Украсата започва с освежаване на заводската гравюра, орнаментите от нея са запазени напълно, но са допълнени и обогатени. Ловни сцени са гравирани върху метални плочки от двете страни на главата.
Чимширена вложка с ловна сцена е акцент в дърворезбата на приклада.

Реклами

Дърворезба на приклад на самозарядна карабина Voere.

Прикладът е украсен с фигура на елен, направена като вложка от чимшир.


Ето и дърворезбата от лявата страна на приклада:

И ложата:

Украса на ИЖ 58 – желанието на клиента беше само за освежаване на заводската гравюра. В процеса на работа направих леки изменения в орнамента и добавих птици – фазан, бекас и дива патица. Позлатяване на болтовете и движещите части – спусъците, предпазителния бутон и лоста за заключване.

Ръчно украсена руска карабина. Обемна металогравюра от английски спирали и ловни сцени. Отляво ловната сцена е с ревящ елен, а отдясно – с див козел. Спускова скоба – миниатюрна гравюра на ревяща мечка. Пистолетна ръкохватка – монограм от две букви. Позлата. Дърворезба на ръкохватките и на ложата.